Zakres usług

Nasze Przedsiębiorstwo wykonuje:

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia i ustalenia granicimg14
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • mapy do celów projektowych
 • pomiary powykonawcze
 • tyczenia obiektów budowlanych
 • obsługa inwestycji budowlanych
 • pomiary geodezyjne
 • inwentaryzacje geodezyjne
 • obsługa geodezyjna zakładów górniczych